Rensa en duurzame bedrijfsvoering

Investeren in de toekomst. Het vergt lef om keuzes te maken bij het investeren van tijd, geld en mensen wanneer het om duurzaamheid gaat. Zowel een duurzaam eigen bedrijf als de toekomst van de aarde. Ook Rensa is op diverse fronten al jaren bezig om te investeren in een duurzame toekomst.

Inzicht
Verantwoord ondernemen met oog voor de wereld om ons heen staat hoog in het vaandel. Daarom werkt Rensa met de drie P’s die geadopteerd zijn als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: People, Planet, Profit. Waarbij de P van Planet staat voor het duurzame aspect. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid.

Rensa trotse bezitter van 3e Lean & Green Star
Een goed voorbeeld van 'Planet': Rensa spant zich actief in om het logistieke- en mobiliteitsproces duurzamer te maken. Wij behoren, met de derde ster, tot de koplopers van het Lean & Green Programma van Connekt in Europa. Hiermee zijn we op weg naar CO2 neutraal.

En we gaan door...
Natuurlijk treft Rensa doorlopend maatregelen om die ambitie waar te maken. Zo rijdt een deel van onze vrachtwagens op een brandstof die gemaakt is van gebruikt frituurvet en kent Rensa het Groene Onderdelen Programma, waarbij gereviseerde onderdelen een tweede leven krijgen.

 

Omdat het resultaat telt.