Keteninitiatieven

Rensa is lid van Evofenedex. Evofendex is een  ondernemersvereniging. Het netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. Zij zorgen ervoor dat de leden hun logistiek optimaal organiseren en beter internationaal ondernemen. Dit doen zij d...
Lees meer...
Rensa is actief lid van de BedrijvenQluster Achterhoek. De BedrijvenQluster  is een kennisplatform van en voor bedrijven in de Achterhoek. Het platform wil alle bedrijven die lid zijn sterker maken en de kennis van alle deelnemers vergroten. Dit gebeurt door themagerichte masterclasses en bijee...
Lees meer...
Rensa is lid van IG&D. Om mee te kunnen praten over zaken als bereikbaarheid, regelgeving en een meer gestructureerde vorm van samenwerking aan te gaan werd in 1993 uit de toenmalige Sectie Industrie, Groothandel en Dienstverlening ingebed in de Stichting Doetinchem ’70, opgericht in 1966 ...
Lees meer...
Innovatie en kennismanagement  van Rensa family is  gelokaliseerd in het innovatiecentrum de Steck in Doetinchem. In deze voormalige bibliotheek (www.desteck.nu)  zijn naast Rensa een 10 tal andere bouw gerelateerde bedrijven aanwezig. Met de aanwezigheid van Rensa family in de Steck ...
Lees meer...
Als bedrijf met Achterhoekse  roots is Rensa actief betrokken bij de ontwikkeling van deze regio. Zij neemt deel aan thema tafel achterhoek 2030  (achterhoek2030.nl) Daarin is zijn actief betrokken in projecten op het gebied van hergebruik bouwmaterialen, digitale ondersteuning customer jo...
Lees meer...
Een van de grootste uitdagingen van de bouwsector ligt in het (logistieke) bouwproces zelf. Kijkend naar andere sectoren blijft de bouw op dit gebied namelijk achter in de logistieke vooruitgang. Om hier een eind aan te maken, en de bouw vooruit te helpen, hebben een aantal partijen een paar jaar ge...
Lees meer...
Rensa heeft zich aangesloten bij het Urban Mining Collective initiatief met als doel nader te onderzoeken hoe een volgende stap in de circulaire economie eruit kan zien. Het Urban Mining Collective is een samenwerking van bedrijven in de bouwkolom en houdt zich bezig met het geschikt maken van grond...
Lees meer...
Om als bedrijf jezelf steeds te blijven verbeteren, kun je niet om innovatie heen. Ook binnen Rensa neemt dit begrip een centrale plaats in. Maar dat doen we niet altijd alleen. Zo werken we sinds 2013 samen met Hosokawa Micron en Wopereis uit Doetinchem onder de naam Innovatiehub Doetinchem. De In...
Lees meer...
Het digitaal ontwerpen en bouwen (BIM) heeft een enorme potentie om de faalkosten en daarmee de milieubelasting van het bouwproces te verminderen. BIM lost zijn beloftes nog niet in omdat de verschillende automatiseringssystemen nog onvoldoende met elkaar communiceren. Rensa heeft samen met inst...
Lees meer...
Omdat RFID steeds meer wordt toegepast is het zeer wenselijk dat de verschillende marktpartijen een open protocol toepassen. Met een open protocol kunnen verschillende partijen en toepassingen gebruik maken van dezelfde RFID indentifier. Rensa heeft daarom het initiatief genomen om met de lande...
Lees meer...
Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste   

Keten initiatieven ten behoeve van CO2 prestatieladder

Het handboek van de CO2 prestatieladder schrijft bij 3.D.1. voor, dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Rensa participeert in de naastgenoemde keteninitiatieven.

Omdat het resultaat telt.