Keteninitiatieven

Als bedrijf met Achterhoekse  roots is Rensa actief betrokken bij de ontwikkeling van deze regio. Zij neemt deel aan thema tafel achterhoek 2030  (achterhoek2030.nl) Daarin is zijn actief betrokken in projecten op het gebied van hergebruik bouwmaterialen, digitale ondersteuning customer journey bij energiebesparende maatregelen, toepassing waterstof, lokale warmtenetten en vermindering transportbewegingen. Rensa neemt actief deel aan de thematafel Circulaire Economie & Energietransitie.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Keten initiatieven ten behoeve van CO2 prestatieladder

Het handboek van de CO2 prestatieladder schrijft bij 3.D.1. voor, dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Rensa participeert in de naastgenoemde keteninitiatieven.

Omdat het resultaat telt.