Keteninitiatieven

Innovatie en kennismanagement  van Rensa family is  gelokaliseerd in het innovatiecentrum de Steck in Doetinchem. In deze voormalige bibliotheek (www.desteck.nu)  zijn naast Rensa een 10 tal andere bouw gerelateerde bedrijven aanwezig. Met de aanwezigheid van Rensa family in de Steck kunnen we de ideeën op het gebied van duurzaamheid gezamenlijk met andere bedrijven verder door ontwikkelen. Onder begeleiding van K&I lopen er continue een aantal studenten stage. Ook worden er regelmatig evenementen georganiseerd worden voor klanten, leveranciers en personeel van de Rensa Groep en andere belangstellende.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Keten initiatieven ten behoeve van CO2 prestatieladder

Het handboek van de CO2 prestatieladder schrijft bij 3.D.1. voor, dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Rensa participeert in de naastgenoemde keteninitiatieven.

Omdat het resultaat telt.