Keteninitiatieven

Rensa is actief lid van de BedrijvenQluster Achterhoek. De BedrijvenQluster  is een kennisplatform van en voor bedrijven in de Achterhoek. Het platform wil alle bedrijven die lid zijn sterker maken en de kennis van alle deelnemers vergroten. Dit gebeurt door themagerichte masterclasses en bijeenkomsten en het uitwisselen van kennis binnen het netwerk. BedrijvenQluster Achterhoek biedt naast het kennisplatform een informeel businessnetwerk rond topsport, in het bijzonder volleybalteam Orion. Deelnemers hebben gratis toegang tot alle wedstrijden en daarmee tot het zakelijk netwerk. 

Masterclasses
De masterclasses zijn dé gelegenheid om kennis te delen en uit te breiden. Elk jaar organiseert BedrijvenQluster Achterhoek masterclasses rond een steeds wisselend thema en met steeds andere docenten, afkomstig van Nederlandse businessuniversiteiten en/of consultancybureaus. In 2019 staan vijf intensieve sessies rond het thema “Duurzaamheid” op het programma. De Masterclass, gegeven door The Natural Step, biedt het raamwerk, het proces en een gedeelde taal voor het zichtbaar maken van je ambities en het formuleren van je geconcretiseerde plannen. In 5 stappen naar een duurzaam bedrijf. De Masterclass  bestaat uit de volgende onderwerpen, gebaseerd op het Natural Step stappenplan voor een versnelling naar duurzaamheid:
1. Gedeelde taal, basiskader Duurzaamheid: wat is duurzame ontwikkeling, hoe ziet het systeem eruit, wat zijn de kaders?
2. Toepassing in de het eigen werkveld: Hoe verhouden bestaande of nieuw te formuleren projecten, drijfveren van deelnemers, gebruikte systemen, processen en instrumenten zich tot elkaar binnen het raamwerk van The Natural Step en hoe kan een en ander vervolgens bijdragen aan de versnelling naar duurzaamheid.
3. Bedrijfsbezoek: ter inspiratie wordt er een bezoek aan een bedrijf gebracht dat het raamwerk toepast in de praktijk. De theorie en de geleerde lessen krijgen een verdieping.
4. Duurzaam leiderschap: werken aan het ontwikkelen van een korte- en middellange termijnplan, maken strategische keuzes en gaan in op het bereiken van succes door middel van duurzaam leiderschap.
5. Aan de slag - duurzaam succes boeken: Deze sessie richt zich op de implementatie van de gekozen aanpak in de eigen organisatie. Hoe kan duurzaamheid en duurzaam denken verder  in de organisatie gebracht worden en ervoor zorgen dat het onderdeel wordt van het DNA van de eigen organisatie. 

Bijeenkomsten
Naast de masterclasses organiseert BedrijvenQluster Achterhoek business bijeenkomsten. Hier behandelen één of meer sprekers van bedrijven uit de Achterhoek actuele casussen en onderwerpen. Ook hier is er alle ruimte voor het delen van kennis en ervaringen. De bijeenkomsten zijn daarnaast een ideale gelegenheid voor het onderhouden en/of uitbreiden van uw netwerk. De bijeenkomsten vinden plaats in de Topsporthal Achterhoek. De reeks bijeenkomsten bestaat uit een aantal avonden, steeds met wisselende thema’s en sprekers.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Keten initiatieven ten behoeve van CO2 prestatieladder

Het handboek van de CO2 prestatieladder schrijft bij 3.D.1. voor, dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Rensa participeert in de naastgenoemde keteninitiatieven.

Omdat het resultaat telt.