Keteninitiatieven

Rensa is lid van IG&D. Om mee te kunnen praten over zaken als bereikbaarheid, regelgeving en een meer gestructureerde vorm van samenwerking aan te gaan werd in 1993 uit de toenmalige Sectie Industrie, Groothandel en Dienstverlening ingebed in de Stichting Doetinchem ’70, opgericht in 1966 als promotieorgaan van de gemeente Doetinchem, de Vereniging Industrie Groothandel & Dienstverlening opgericht. IG&D Bedrijvig Doetinchem is dé belangenbehartiger van het Doetinchemse bedrijfsleven.

IG&D komt op voor de belangen van haar bijna 275 leden. Vanuit die rol voeren we de dialoog met overheid en politiek en nemen we deel aan diverse overlegorganen op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. Voorbeelden daarvan zijn het Economisch Overleg Doetinchem en Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA). IG&D is bovendien lokaal partner van MKB Nederland.

Binnen de 7 portefeuilles van IG&D, werken we voor en met onze leden samen met anderen uit verschillende werkvelden aan een optimaal economisch klimaat in Doetinchem. IG&D fungeert als platform voor de vanzelfsprekende samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs.

IG&D gelooft in de kracht van persoonlijk contact. Onze goedbezochte ledenbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken zijn sinds jaar en dag de ideale plek voor het leggen van nuttige contacten. Door elkaar te ontmoeten, in elkaar te investeren en – vaak verrassende – samenwerkingen te zoeken, kunnen we elkaar en onze regio economisch en sociaal versterken.

Commissies en werkgroepen
• Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
• Commissie Parkmanagement
• Projectgroep Arbeid en Scholing waaronder het ‘Technieklokaal ‘ valt.

Technieklokaal Doetinchem en Bronckhorst
Vanuit de stichting Technieklokaal worden jaarlijks  2300 basisschoolleerlingen enthousiast gemaakt voor energiebesparing en ze maken dan ook een leuk werkstukje . Daarnaast kan het de leerlingen helpen in de beroepskeuze.
Het bedrijfsleven helpt daarbij. Rensa is steunt door middel van de "Vrienden van het Technieklokaal". Daarin kunnen alle Doetinchemse, Bronckhorster en Doesburgse ondernemingen kenbaar maken dat zij individueel betrokken zijn bij het Technieklokaal.
• Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen
• Commissie Duurzaam in Doetinchem (DUID)
• Commissie Activiteiten en Thema’s
• Communicatie en Ledenwerving

Meer informatie is te vinden op: www.igddoetinchem.nl en www.technieklokaaldb.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Keten initiatieven ten behoeve van CO2 prestatieladder

Het handboek van de CO2 prestatieladder schrijft bij 3.D.1. voor, dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Rensa participeert in de naastgenoemde keteninitiatieven.

Omdat het resultaat telt.