Keteninitiatieven

Rensa is lid van Evofenedex. Evofendex is een  ondernemersvereniging. Het netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met een logistieke of internationale operatie. Zij zorgen ervoor dat de leden hun logistiek optimaal organiseren en beter internationaal ondernemen.

Dit doen zij door hindernissen weg te nemen en kennis en kansen toe te voegen. Door de leden een mix van producten en diensten aan te bieden. En door hun belangen te behartigen in Nederland en daarbuiten. Evofenedex  beschikt over een uniek netwerk in binnen- en buitenland.

Enkele doelstelling zijn:
• Goed vervoer klimaat nationaal en internationaal.
• Goede infrastructuur voor alle modaliteiten.
• Lobby voor gezamenlijk zaken doen en het verbeteren van kennis over logistiek en nationaal en internationaal zaken doen.

De transportmanager van Rensa heeft zitting in de raad van eigen vervoer. Rensa heeft met eigen vervoer en het wegvervoer in het algemeen, ook te maken met dossiers die het eigen wagenpark, betreffen, zoals maten en gewichten, de digitale tachograaf en opleidingen voor chauffeurs. Al met al is Evofenedex een prima ruggensteun voor de Rensa bij eventueel logistieke / transport vraagstukken, en daarnaast speelt Rensa een actieve rol door informatie te delen van praktijkervaringen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Keten initiatieven ten behoeve van CO2 prestatieladder

Het handboek van de CO2 prestatieladder schrijft bij 3.D.1. voor, dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Rensa participeert in de naastgenoemde keteninitiatieven.

Omdat het resultaat telt.