Keteninitiatieven

Om als bedrijf jezelf steeds te blijven verbeteren, kun je niet om innovatie heen. Ook binnen Rensa neemt dit begrip een centrale plaats in. Maar dat doen we niet altijd alleen. Zo werken we sinds 2013 samen met Hosokawa Micron en Wopereis uit Doetinchem onder de naam Innovatiehub Doetinchem.

De Innovatiehub bestaat uit een groep studenten van verschillende studierichtingen en van verschillend opleidingsniveau (MBO, HBO en Universitair). De studenten komen stage lopen of afstuderen bij één van de drie bedrijven op een specifieke opdracht. Ze werken individueel aan hun eigen opdracht maar kunnen ook gezamenlijk groepsopdrachten uitvoeren. Daarbij worden ze ondersteund door de projectmanager van de Innovatiehub Doetinchem en zijn er regelmatig trainingen en bijeenkomsten.

Het doel van deze samenwerking is om de continuïteit van de inspanningen van de studenten te borgen en daardoor blijvend met innoverende zaken bezig te zijn. Onze innovatiehub zorgt hierdoor voor vernieuwing, verjonging en verbinding. Studenten krijgen bovendien letterlijk en figuurlijk de ruimte om tot frisse, creatieve en innovatieve oplossingen te komen. 

Innovatiehub Doetinchem is in februari 2019 aan de 12e stageperiode begonnen. Sinds de oprichting is de hub steeds beter vindbaar voor de collega’s en zijn er op regelmatige basis studenten te vinden op de verschillende afdelingen bij de drie bedrijven die onderdeel zijn.

Resultaten bij Rensa 2018
Zowel vanuit het HBO en MBO lopen studenten een meewerkstage binnen de bedrijven. Tijdens deze stage worden ze ondergedompeld in de werkzaamheden van hun toekomstige beroepenveld. De studenten ondersteunen hun collega’s en krijgen soms de verantwoordelijkheid over hun eigen (deel-)projecten. Naast deze taken voeren sommige HBO-studenten ook een kleinschalig onderzoek uit, gericht op het verbeteren of analyseren van problemen die spelen op de afdeling. Een voorbeeld van dit type onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Facility. Hier is onderzoek gedaan naar de standaardisatie van meldingen in TOPdesk. Dit heeft een bijdrage geleverd aan het efficiënt functioneren van de afdeling.

Naast de meewerkstages zijn er ook een aantal afstudeeronderzoeken geweest binnen Rensa. Deze studenten werken in principe niet mee met de collega’s maar richten zich met name op een vraagstuk op een afdeling. Een aantal voorbeelden van resultaten van deze afstudeerscripties:

- Op de afdeling Marketing is een onderzoek geweest naar de kansen op de ZZP-markt. Wat betekent deze groep klanten voor de organisatie en hoe kan deze groep beter bereikt worden? 
- De afdeling Personeelszaken heeft een student een vraagstuk voorgelegd met betrekking tot de onboardingsactiviteiten. Hoe ervaren de nieuwe medewerkers het huidige programma en waar liggen kansen om deze te verbeteren en collega’s nog beter welkom te heten binnen het bedrijf? 
- Een student Sustainable Technology van de Universiteit Twente heeft voor de afdeling Kennis en Innovatie een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van de Rensa Family. Alle bedrijfsonderdelen zijn geanalyseerd en de student heeft in een rapport aangegeven waar mogelijkheden liggen om dit te combineren met als doel zo veel mogelijk uit de Rensa Family te halen. 
- Als laatste is op de afdeling Transport een student bezig geweest met het creëren van een visie op transport voor de toekomst. Deze student heeft actuele en verwachte ontwikkelingen op het gebied van brandstof en milieuwetgeving in kaart gebracht en gekeken naar de mogelijke gevolgen voor Rensa. Op basis van deze gegevens is een adviesrapport geschreven over hoe de organisatie om kan gaan met deze ontwikkelingen.

Vooruitblik 2019
In februari 2019 is een nieuwe lichting studenten gestart met hun eigen meewerkstage of onderzoek. Zo starten er meewerkstudenten op de afdelingen Personeelszaken, Finance, ICT, E-ICT, en Techniek Daarnaast gaat onder leiding van Patrick Jansen een groep werktuigbouwkundigen aan de slag met een verwarmings- en ventilatieplan voor een monumentaal klooster in het centrum van Zutphen. Ten slotte richten twee logistieke afstudeerders zich op het orderpicksysteem in het grootgoedmagazijn en de goederenstroom binnen Rensa.

De studenten maken tijdens hun stage kennis met de stagiaires van de overige bedrijven binnen de hub, maar delen ook kennis en informatie met de overige hubs zoals Innovatiehub Achterhoek-Liemers (Ubbink Doesburg, Vink Kunststoffen Didam, HSF Duiven en Altop Beek), Innovar (Waterkracht, Contour en Van Raam in Varsseveld) en IIME (Q-concepts Doetinchem). Er worden gezamenlijke onderzoekstrainingen en brainstormsessies georganiseerd en studenten geven feedback op elkaars werk.

Met ondersteuning van de hub wordt geprobeerd om innovatieve ontwikkelingen binnen de bedrijven aan te jagen en aan te vullen met kennis en ideeën van studenten. Samenwerking en kennisdeling zijn een essentiële factoren om deze innovatie te waarborgen.

Meer weten? Ga naar www.innovatiehub.com

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Keten initiatieven ten behoeve van CO2 prestatieladder

Het handboek van de CO2 prestatieladder schrijft bij 3.D.1. voor, dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Rensa participeert in de naastgenoemde keteninitiatieven.

Omdat het resultaat telt.