Keteninitiatieven

Het digitaal ontwerpen en bouwen (BIM) heeft een enorme potentie om de faalkosten en daarmee de milieubelasting van het bouwproces te verminderen. BIM lost zijn beloftes nog niet in omdat de verschillende automatiseringssystemen nog onvoldoende met elkaar communiceren.

Rensa heeft samen met installateurs en een software ontwikkelaar een Revit-plugin ontwikkeld die het mogelijk maakt om vanuit de Revit ontwerptekening, op onder andere op basis van GTIN, een betrouwbare materiaallijst te genereren. De materiaallijst is geschikt om in te lezen in het ERP pakket waarmee wordt besteld. Hierdoor wordt veel tijd bespaard in het bestelproces en is de kans op fouten in bestellingen tot een minimum gereduceerd.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst; plaats er een.

Keten initiatieven ten behoeve van CO2 prestatieladder

Het handboek van de CO2 prestatieladder schrijft bij 3.D.1. voor, dat de deelnemer een actieve deelname heeft aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Rensa participeert in de naastgenoemde keteninitiatieven.

Omdat het resultaat telt.