E-learning module Ventilatiesystemen

Met de module Ventilatie van Rensa wordt op een praktische wijze handvaten geven om het juiste ventilatiesysteem met al zijn toebehoren te selecteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de selectie mogelijkheden van Rensanet om concrete producten te selecteren.

De module Ventilatie richt zich voornamelijk op woonhuizen. We gaan in op de noodzaak van ventileren. Ook lichten we de verschillende hoofdsystemen voor ventilatiesystemen toe van natuurlijke ventilatie tot mechanische aan- en afvoer.

We geven informatie over de wettelijke eisen. Daarbij gaan we in op de minimale ventilatiehoeveelheid per ruimte en op de eisen met betrekking tot de brandveiligheid, de geluidsoverlast en de Energie Prestatie Coëfficiënt.

Wat leert u?

U leert het selecteren van mechanische afzuigingsinstallaties zoals ventilatieboxen, dakdoorvoeren en regelapparatuur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de informatie op Rensanet.nl. Dit leert u ook voor warmteterugwinunits met alle toebehoren (zoals filters, condensafvoeren, voor- en naverwarmers, dakdoorvoeren, frames en regelingen). Daarnaast komen ook de ventilatiekanalen aan bod. We kijken naar verschillende typen kanalen en naar verschillende kanaalontwerpen (met aftakkingen of individuele kanalen per rooster). Ook gaan we in op de diameter van ventilatiekanalen en op bochten, t-stukken, verlopen, geluiddempers, flexibele slangen en voorzieningen tegen brand.

In de module ontbreek natuurlijk niet de ventilatieroosters/-ventielen, regelkleppen en CO2-sturing.  Er wordt kort ingegaan op de aandachtpunten bij het en monteren van ventilatiesystemen. We geven informatie over het in bedrijf stellen en onderhouden van ventilatiesystemen en over de certificeringsmogelijkheden.

Ook gaan we in de e-learning module in op aandachtspunten bij het transporteren en monteren van ventilatiesystemen. Uiteindelijk volgt informatie over het in bedrijf stellen en onderhouden van ventilatiesystemen en over de certificeringsmogelijkheden voor installateurs.

U kunt uw kennis testen met een ingangstoets waardoor u snel de ontbrekende kennis eigen kunt maken. Elk hoofdstuk is voor zien van oefen toetsen en de module kan worden afgesloten met een examen. 

Toegang tot module

Via opleidingen.rensa.nl krijgt u toegang tot tot de e-learning module Ventilatie. Neem contact op met innovatie@rensa.nl  via 0314 -35 05 23 voor uw persoonlijke inlog.

Omdat het resultaat telt.